Day: April 29, 2018

http://vtv

http://vtv.vn/video/thoi-su-19h-23-6-2016-155923.htm .! Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn. _ Bill G 30 Tuổi Mà Không Giàu Là Lỗi Tại Bạn … http://vtv.vn/video/thoi-su-19h-23-6-2016-155923.htm Bill Gates Nếu bạn sinh ra trong