Day: April 25, 2018

Tu để làm gì

Tu để làm gì? Tu để sửa đổi chình mình hay để tìm kiếm một ít “vốn liếng” về kiến thức để rồi thao thao bất tuyệt với mọi người. Tu để chuyển hóa những nổi khổ, niềm đau, những vướng mắc, tham lam, giận hờn, những sai lầm chính