Day: December 16, 2017

Cô nói cho mấy cháu sinh viên đi học ở nước ngoài bằng tiền cha mẹ lo, kiếm cố được cái PR rồi về VN chơi

Cô nói cho mấy cháu sinh viên đi học ở nước ngoài bằng tiền cha mẹ lo, kiếm cố được cái PR rồi về VN chơi đi ăn nhậu quán xá rồi kêu VN đắt đỏ hiểu nhé: các cháu sống ở Úc với số thu nhập trêm mức trợ