Month: September 2017

Ôi ngày ấy

Ôi ngày ấy- anh chiến sĩ trẻ đây rồi.Ngày ấy ngùn ngụt khí thế,tin yêu ở cuộc sống,tin yêu ở mọi người.Còn bây giờ thì…quá nhiều chuyện,quá nhiều vấn đề,quá nhiều rắc rối khiến cho suy nghĩ của mình về cuộc đời,về cuộc sống,về mọi người……..vẫn thế hehee hehe .Life

Tin tức tuyệt vời cuối tuần này chính là việc Phạm Băng Băng đã được Lý Thần cầu hôn

Tin tức tuyệt vời cuối tuần này chính là việc Phạm Băng Băng đã được Lý Thần cầu hôn. Băng Băng là loại đàn bà có tất cả chỉ thiếu mỗi tấm chồng và phải có được chồng để chứng minh sự hoàn hảo, hạnh phúc. Tiếp nữa, sẽ là