Month: September 2017

Tin tức tuyệt vời cuối tuần này chính là việc Phạm Băng Băng đã được Lý Thần cầu hôn

Tin tức tuyệt vời cuối tuần này chính là việc Phạm Băng Băng đã được Lý Thần cầu hôn. Băng Băng là loại đàn bà có tất cả chỉ thiếu mỗi tấm chồng và phải có được chồng để chứng minh sự hoàn hảo, hạnh phúc. Tiếp nữa, sẽ là