Day: August 28, 2017

Hmmmmmmm

Hmmmmmmm Thật ra nó là như vậy đó Cũng hơi tiếc là không được ào lên sân khấu ôm chế Tran Ngoc Lan Khue để chung vui cùng chế, nhưng dù sao hôm nay cũng là một ngày rất đặc biết của #TeamLanKhue Và cuối cùng là xin chúc mừng