Day: May 28, 2017

#trà #detox #teatox

  #trà #detox #teatox Thiên nhiên có mùi tinh khiết và tươi mới sau cơn mưa. Tương tự, bản chất của chúng ta có khả năng tự làm mới sau một thời gian. Các loại thảo mộc có thể giúp chúng ta điều này. YOGI TEA® Detox là một hỗn