Month: April 2017

1954

1954 -1975 Những mốc đáng ghi nhớ của dân tộc Việt Nam Với mình chỉ có giai cấp lãnh đạo mới là người thắng cuộc . Còn nhân dân mãi mãi là nhân dân thôi . Bắc Trung Nam đều là dân Việt . Sao lại phân biệt vùng miền