Month: April 2017

Để phục vụ cho những chuyến đi dài đến những nơi “hang cùng ngõ hẻm” thì việc lựa chọn một chiến mã cùng đồng hành là điều tối quan trọng

Để phục vụ cho những chuyến đi dài đến những nơi “hang cùng ngõ hẻm” thì việc lựa chọn một chiến mã cùng đồng hành là điều tối quan trọng. Cũng nhờ roadshow Không Ngừng Thử Thách hôm trước nên giờ mình đã tìm hiểu khá kĩ để chia sẻ

(Rất đúng

(Rất đúng. Nên học tập Việt Nam cách “tinh giản bộ máy”, chẳng hạn cả một chính phủ lớn như thế mà chỉ có mỗi 5 phó thủ tướng thôi mà vẫn hoạt động tốt. Thế mới tài) Hai là, nâng cao hiệu quả hoạt động của ASEAN. Sau 50

1954

1954 -1975 Những mốc đáng ghi nhớ của dân tộc Việt Nam Với mình chỉ có giai cấp lãnh đạo mới là người thắng cuộc . Còn nhân dân mãi mãi là nhân dân thôi . Bắc Trung Nam đều là dân Việt . Sao lại phân biệt vùng miền