Month: April 2017

(Rất đúng

(Rất đúng. Nên học tập Việt Nam cách “tinh giản bộ máy”, chẳng hạn cả một chính phủ lớn như thế mà chỉ có mỗi 5 phó thủ tướng thôi mà vẫn hoạt động tốt. Thế mới tài) Hai là, nâng cao hiệu quả hoạt động của ASEAN. Sau 50

1954

1954 -1975 Những mốc đáng ghi nhớ của dân tộc Việt Nam Với mình chỉ có giai cấp lãnh đạo mới là người thắng cuộc . Còn nhân dân mãi mãi là nhân dân thôi . Bắc Trung Nam đều là dân Việt . Sao lại phân biệt vùng miền