Day: March 25, 2017

Còn dư 3kg

Còn dư 3kg…. ai hốt dùm em ạ. Giá bằng 1kg bò khô. 😀 Cả nhà cùng thưởng thức. . Trần Như Quỳnh Hà Link Hồng Nhung Anh Hoang Nguyễn Quyền Hiếu Tey Hien Nguyen Dinh Hiền Vũ Hoàng Lê Ngố Đảo Nguyen Hoa Nguyễn Thảo Trang Thị Thu Phạm