Day: March 22, 2017

# 12

# 12 Phần lớn phim của Jia Zhangke, mà đặc biệt là Still Life và 24 City, mang rất nhiều sắc thái của phim tài liệu, từ việc sử dụng bối cảnh đất nước Trung Quốc đang thay hình đổi dạng cho đến cách quay phim tương tác với các

Kỉ lục thức 41 tiếng liên tục không ngủ trắng đêm không phải để cày phim mà để tỉa tót từng slide các mẹ ạ

Kỉ lục thức 41 tiếng liên tục không ngủ trắng đêm không phải để cày phim mà để tỉa tót từng slide các mẹ ạ… xong vẫn bị lãnh tụ chỉ đạo sửa lên sửa xuống vì proposal cho khách người Anh mà mình phang toàn tiếng Mĩ cả ngày