– THẬT SỰ KO THỂ NGỜ ĐƯỢC– Cốm chùm ngây sưc lan toả chóng mặt! Đại lí cấp 1 lên phát – dưới đã có sẵn 9 người ! Quyền lợi của các bạn khi tham gia hệ thống cốm chùm ngây nhà mình là gì! Ko lo cạnh tranh ! Sẽ đc pass đơn – pass nhánh – pass đại lí- được các sếp các thầy đào tạo- được đi thăm nhà máy cty – đặc biệt là các bạn trong hệ thống sẽ tương trợ giúp nhau đi lên! Đừng nói là ko bán đưoc mà chỉ sợ ko có hàng bán thôi!
Q sẽ phân từng khu vực để đi về 1 mối
Ai cần mua hàng ib cho các b dưới đây nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *